Sezení

aneb ještě než mne navštívíte


Na sezení je nutné se objednat předem.

Délka sezení trvá 50 minut a počíná běžet od času sjednaného termínu sezení.

V případě, že klient termín sezení z jakéhokoli důvodu zruší, je potřeba toto oznámit nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem, v opačném případě bude požadována úhrada za neuskutečněné sezení. To znamená, že jestliže je sezení objednané například v pátek 20. června v 14:00, pak nejpozději ve čtvrtek 19. června do 14:00 lze sezení zrušit bez nutnosti hradit částku za domluvené sezení.

Rozsah sezení se odvíjí od problematiky přinášené klientem, je tedy individuální. Může se jednat o pár sezení či terapii trvající několik měsíců.

Klient může sezení, poradenství, terapii kdykoli ukončit. Stejně jako vstoupení do terapie i ukončení spolupráce je předmětem vzájemné domluvy.

Především je důležité, aby se klient celkově cítil dobře, bezpečně, aby mohl s důvěrou hovořit o svých potížích. Předpokladem takového vztahu je mimo jiné i zásada mlčenlivosti psychologa.