Mgr. Veronika Karásková

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Vystudovala jsem jednooborovou magisterskou psychologii na Filozofické fakultě Masarykově univerzity v Brně. Studium jsem zakončila složením státní zkoušky v roce 2014. Veškeré praxe v oboru jsem absolvovala v rámci studia psychologie a akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví. Jsem kandidátkou akreditovaného výcvikového programu v jungovsky orientované psychoterapii (ČSAP).

5 let jsem působila jako penitenciární psycholog u Vězeňské služby ČR. Setkávala jsem se zde s klientelou vyznačující se velkou různorodostí. Od jedinců s potřebou tzv. si popovídat, svěřit se, s klienty bezradnými s potřebou poskytnutí rady až po ty, kteří se nacházeli v krizové situaci (např. úmrtí blízkého člověka či myšlenky na sebepoškození či sebevraždu). Poskytovala jsem psychickou podporu a doprovázení v těžkých životních situacích a dále poradenství v oblasti mezilidských vztahů a soužití.

1,5 roku jsem pracovala jako psycholog ve zdravotnictví na psychiatrickém a psychoterapeutickém oddělení Nemocnice Ostrov. Má práce spočívala v provádění psychodiagnostických vyšetření a v poskytování individuální ale i skupinové terapie. Následoval 1 rok, kdy má pracovní náplň byla obdobná, ovšem u jiného zaměstnavatele působícího v oblasti zdravotnictví. 

V roce 2016 jsem rovněž působila jako externí psycholog v léčebných lázních, kde jsem poskytovala psychologické poradenství a konzultace pacientům s lehkými duševními poruchami (deprese, úzkostné stavy).

Od října 2015 do r. 2019 jsem vedla soukromou psychologickou praxi v Mariánských Lázních. Jako soukromý psycholog působím v Karlových Varech od srpna 2019.


Certifikáty a školení

Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii- 2014-

  • absolvována individuální sebezkušenost (v řádu 100 hodin) a skupinová sebezkušenost (v řádu 400 hodin). Probíhá supervize (v ř. 100 hodin). 

Kurz Práce s dětskou kresbou - Hogrefe - 2024

Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví- 2013-2015

Kurz Lüscherův barvový test- ČASP o.s.- 2015

Kurz Kresba postavy (FDT)- ČASP o.s.- 2013

Kurz Test stromu- ČASP o.s.- 2013


Praxe

Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice- srpen 2015

Psychiatrické oddělení Klatovské nemocnice- červenec 2014

Neonatologické oddělení FN Plzeň - Lochotín- červenec 2014

Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice- červen a červenec 2014

Psychiatrická léčebna Lnáře- duben 2014

Pedagogicko-psychologická poradna ve Strakonicích- březen 2014

Dětské oddělení Psychiatrické kliniky FN v Brně- březen 2014

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích- únor 2014

Praxe v rámci psychologie práce a řízení u AČR, 25. protiletadlový raketový pluk ve Strakonicích- duben 2013

Psychiatrická léčebna u Honzíčka v Písku- listopad 2012

Praxe v sociální péči v Domě s pečovatelskou službou ve Strakonicích- březen 2010