NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

SLUŽBY


  • podpora při zvládání náročných životních situací
  • poradenství v oblasti mezilidských vztahů
  • poradenství a terapie orientované na sebepoznání a osobnostní rozvoj
  • práce se stresem, osamělostí
  • ztráta blízké osoby, rozchod, rozvod
  • depresivní stavy, úzkostné stavy, psychosomatické problémy
  • problematika závislostí
  • podpůrná terapie, např. u chronických onemocnění

CENÍK

psychologické konzultace/poradenství pro jednotlivce

800 Kč

psychologické konzultace/poradenství pro páry

1100 Kč