psycholog Mgr. Veronika Karásková

Karlovy Vary

Provoz soukromé psychologické ordinace pro dospělou klientelu

"Kdo se dívá ven, sní. Kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí."

                                                                                      C. G. Jung

Klientela, na kterou se zaměřuji

Poskytuji soukromé psychologické poradenství a terapie pro dospělé. Své služby poskytuji jednotlivcům i párům.

Jakým způsobem pracuji?

Způsob práce se odvíjí od jedinečnosti osobnosti klienta a jeho přinesené problematiky, je tedy individuální, ušitá na míru klienta. Jsem členkou výcvikového programu České společnosti pro analytickou psychologii od r. 2014. Vedle psychologického poradenství se tedy v mé praxi můžete setkat také s jungovsky orientovanou psychoterapií. Ta mimo jiné využívá práce se sny, se symboly, s kresbami, imaginacemi, fantaziemi. Tyto techniky mohou přinést lepší porozumění problémům, potížím, s nimiž klient do praxe přichází.

S čím Vám mohu pomoci?

-podpora při zvládání náročných životních situací

-poradenství v oblasti mezilidských vztahů

-poradenství a terapie orientované na sebepoznání a osobnostní rozvoj

-práce se stresem, osamělostí

-ztráta blízké osoby, rozchod, rozvod

-depresivní stavy, úzkostné stavy, psychosomatické problémy

-problematika závislostí

-podpůrná terapie, např. u chronických onemocnění

Dosavadní praxe ukázala, že:

-má praxe nejčastěji oslovuje klientelu ve věkovém rozmezí přibližně od 20 do 40 let, převážně ženy

-většinu mé klientely tvoří jednotlivci, ale také praxi navštěvují páry

-ti, kteří vyhledali mou praxi s problematikou rozchodu, ztráty blízkého člověka, nízkého sebevědomí, nedostatku sebedůvěry, pocitů méněcennosti, ocenili psychologickou intervenci jako užitečnou na cestě k řešení jejich potíží