ORDINAČNÍ DOBA

V současné době nepřijímám nové klienty. 


Prosím o dochvilnost, a to z toho důvodu, že praxi nenáleží žádné čekací prostory. A dále z důvodu probíhajícího sezení s jiným klientem před námi sjednaným termínem sezení. Čas sezení počíná běžet od předem domluveného času a končí uplynutím 50 minut.


ÚTERÝ                      9:00 - 17:00

ČTVRTEK                 9:00 - 12:00

PÁTEK                      9:00 - 15:00