ORDINAČNÍ DOBA

V současné době nepřijímám nové klienty z důvodu čerpání mateřské dovolené.


Prosím o dochvilnost, a to z toho důvodu, že praxi nenáleží žádné čekací prostory. A dále z důvodu probíhajícího sezení s jiným klientem před námi sjednaným termínem sezení. Čas sezení počíná běžet od předem domluveného času a končí uplynutím 50 minut.


ČTVRTEK                 9:00 - 12:00

PÁTEK                      9:00 - 12:00